безрезултатен


безрезултатен
ineffective, of no effect, futile, unsuccessful; unproductive, unfruitful, sterile
безрезултатен мач a goalless match
* * *
безрезулта̀тен,
прил., -на, -но, -ни ineffective, of no effect, futile, unsuccessful; unproductive, unfruitful, fruitless, sterile; \безрезултатенен мач goalless match.
* * *
fruitless; ineffective; ineffectual; vain{vein}
* * *
1. ineffective, of no effect, futile, unsuccessful;unproductive, unfruitful, sterile 2. БЕЗРЕЗУЛТАТЕН мач a goalless match

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

 • безрезултатен — прил. безуспешен, неуспешен, напразен, ялов, напуст, несполучлив, неудачен, безполезен, безплоден, неплодотворен прил. безсмислен, безпредметен прил. неоснователен прил. невлизащ в работа прил. неефикасен, слаб прил. нееф …   Български синонимен речник

 • без ефект — словосъч. неефикасен, неефективен, безрезултатен, безполезен …   Български синонимен речник

 • безплоден — прил. ялов, неплодоносен, неплодороден прил. пуст, пустинен, безводен, сух, оскъден прил. празен, напразен, напуст, безуспешен, безрезултатен, безполезен прил. безсмислен, безпредметен прил. неефикасен, несполучлив, слаб прил …   Български синонимен речник

 • безполезен — прил. ненужен, лишен, излишен, напуст, напразен, безсмислен, безплоден, ялов, неподходящ, нецелесъобразен прил. безцелен, несъстоятелен, нелогичен, абсурден прил. жалък, лош, противен прил. безрезултатен, неоснователен прил. безуспешен,… …   Български синонимен речник

 • безпредметен — прил. ненужен, безцелен, напразен, излишен, безполезен, безсмислен, напуст, ялов, незначителен, нищожен прил. безплоден, безуспешен, безрезултатен …   Български синонимен речник

 • безсмислен — прил. неразумен, несмислен, глупав, безразсъден, неблагоразумен, абсурден, нелеп, неразбран, нелогичен прил. безцелен, напразен, безпредметен, безсъдържателен, безсолен прил. бездарен, нескопосан, неправилен прил. безполезен, несъстоятелен прил.… …   Български синонимен речник

 • безуспешен — прил. безрезултатен, напразен, напуст, безплоден, ялов, несполучлив, неудачен, неблагополучен прил. безполезен, безсмислен, безпредметен прил. неуспешен, неуспял, пропаднал …   Български синонимен речник

 • напразен — прил. излишен, безполезен, безплоден, безрезултатен, безцелен, безпредметен, безуспешен, ялов, напуст, неоснователен прил. безсмислен прил. несъстоятелен, нелогичен, абсурден прил. неплодотворен …   Български синонимен речник

 • неблагополучен — прил. безуспешен, безрезултатен, напразен, напуст, неудачен …   Български синонимен речник

 • невлизащ в работа — словосъч. безполезен, безрезултатен, безплоден …   Български синонимен речник

 • неефективен — прил. неефикасен, безрезултатен, без ефект, безполезен …   Български синонимен речник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.